Polska | polski

Wykres deratingu

Zależność maks. dopuszczalnego prądu od temperatury otoczenia.