Polska | polski

TCP/IP

Protokół komunikacyjny TCP/IP zapewnia bezpieczne przesyłanie danych.
Jest on wykorzystywany na przykład w logicznych połączeniach dwupunktowych.