Polska | polski

Opóźnienie włączania

Czas, jaki upływa po przyłożeniu napięcia zasilania, aż do momentu uzyskania przez urządzenie stanu gotowości do eksploatacji.