Polska | polski

Wielotorowo nadmiarowe

Jedna informacja przetwarzana jest wielokrotnie oraz na różne sposoby.