Polska | polski

Lokalna zasada zgodności

Standardowy system magistrali może załączać wyjścia bezpieczne dzięki lokalnej zasadzie zgodności.