Polska | polski

Protokół Point to Point

PPP

PPP jest rozwiniętym sukcesorem protokołu SLIP. Realizuje on między innymi udoskonalone funkcje korekty błędów.
Podobnie jak w przypadku SLIP, protokół PPP oferuje opcję obsługi urządzeń zgodnych z protokołem TCP/IP, niedysponujących łącznością sieci LAN z sieciami zgodnymi z protokołem TCP/IP za pośrednictwem interfejsu szeregowego.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl