Polska | polski

Protokół Point to Point

PPP

PPP jest rozwiniętym sukcesorem protokołu SLIP. Realizuje on między innymi udoskonalone funkcje korekty błędów.
Podobnie jak w przypadku SLIP, protokół PPP oferuje opcję obsługi urządzeń zgodnych z protokołem TCP/IP, niedysponujących łącznością sieci LAN z sieciami zgodnymi z protokołem TCP/IP za pośrednictwem interfejsu szeregowego.