Polska | polski

Address Resolution Protocol

ARP

Za pośrednictwem protokołu ARP ustalany jest adres IP, który należy do adresu Ethernet danego uczestnika sieci. Ustalane przyporządkowania wykonywane są w każdym pojedynczym komputerze w tabeli ARP. W systemach operacyjnych Windows można wpływać na tabelę ARP za pomocą polecenia ARP (okno poleceń DOS):

  • ARP -A
    Wyświetlanie listy wpisów tabeli ARP
  • ARP -S <adres IP> <adres Ethernet>
    dodawanie statycznego wpisu tabeli ARP
  • ARP -D <adres IP>
    usuwanie wpisu z tabeli ARP