Polska | polski

Terminal over Network

Telnet

W przeszłości protokół Telnet stosowany był przede wszystkim w celu zapewnienia zdalnego dostępu do serwerów unixowych za pośrednictwem sieci. Za pośrednictwem aplikacji Telnet (klient Telnet) można z dowolnego komputera w sieci uzyskać zdalny dostęp do innego komputera (serwer Telnet).
Dzisiaj Telnet używany jest także do konfigurowania komponentów sieciowych, np. serwerów COM. Usługa Telnet wywoływana jest zazwyczaj przy użyciu TCP/IP za pośrednictwem portu nr 23. Do zastosowań specjalnych można jednakże użyć również innych numerów portów. Telnet bazuje na TCP/IP jako protokole zapewniającym transmisję i zabezpieczenie danych.

Właściwości i parametry protokołu Telnet w oknie poleceń DOS:

  • TELNET <adres IP>
    Nawiązywane jest połączenie Telnet z portem 23 serwera Telnet, wskazanego za pomocą adresu IP.
  • TELNET <adres IP> <nr portu>
    Nawiązywane jest połączenie Telnet z określonym portem serwera Telnet, wskazanego za pomocą adresu IP.

Przykład:
TELNET 172.16.205.49 1111
Nawiązywane jest połączenie Telnet z portem 1111 serwera Telnet, wskazanego za pomocą adresu IP 172.16.205.49.

W środowisku Windows parametry adresowania dla połączeń Telnet można wprowadzać w menu <Łączenie/Sieć>. W oknie wprowadzania poleceń jako „Hostname” należy wprowadzić adres IP serwera Telnet, natomiast jako „Połączenie” żądany numer portu. Domyślny wpis „Telnet” odpowiada numerowi portu 23.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl