Polska | polski

Dyrektywy i ustawy

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i maszyn na całym świecie

Dyrektywy i ustawy

Większość krajów ustanowiła wiążące przepisy dla uczynienia bezpiecznymi zakładów i maszyn. Dowiedz się więcej o kluczowych zasadach prawa związanych z bezpieczeństwem w:

Dyrektywy i ustawy w Europie (dyrektywy UE)

Dyrektywy UE są unikalne w prawie europejskim, gdyż w rzeczywistości nie są dyrektywami w oryginalnym znaczeniu tego słowa. Kieruje się je do krajowych organów legislacyjnych w ramach UE i powołuje się na nie w celu włączenia dyrektyw europejskich do prawa krajowego. W Niemczech odbywa się to zazwyczaj za pośrednictwem dokumentu o bezpieczeństwie produktów: Product Safety Act (ProdSG).

Aby zaprojektować bezpieczną maszynę, niezbędne jest spełnienie wymagań wszystkich odpowiednich dyrektyw europejskich. Celem dyrektyw europejskich jest zagwarantowanie swobodnego przemieszczania się towarów wewnątrz UE. Spośród niemal 30 dostępnych obecnie dyrektyw UE tylko niewielka część jest ważna dla typowego producenta maszyn.

 

Przegląd najważniejszych dyrektyw UE

Poniżej zamieszczony jest przegląd najważniejszych dyrektyw UE. Pełne teksty dyrektyw dostępne w UE:

 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
  Podstawowe wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa podczas projektowania i budowy maszyn
   
 • Dyrektywa EMC 2014/30/WE
  Właściwe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych/elektronicznych w odniesieniu do pól elektromagnetycznych
   
 • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/WE
  Wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń związanych z prądem elektrycznym.
   
 • Inne dyrektywy:
  Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/WE, Dyrektywa ATEX 2014/34/WE, Dyrektywa winda 2014/33/WE

W odniesieniu do produktów podlegających jednej lub większej liczbie dyrektyw istnieje obowiązek stosowania znaku CE. Dla produktów tych musi również zostać wystawiona deklaracja zgodności. Za jej pomocą producent potwierdza, że jego produkt spełnia wszystkie wymagania dyrektyw europejskich odnoszących się do jego produktu. Oznacza to, że może skierować na rynek i sprzedać swój produkt wewnątrz Unii Europejskiej bez uwzględniania jakichkolwiek przepisów krajowych.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl