Polska | polski

Podstawy - normy zharmonizowane, dyrektywy i ustawy w UE.

Jaki jest związek pomiędzy normami, dyrektywami i ustawami?

Kraje Unii Europejskiej są coraz mocniej ze sobą związane. Prowadzi to do rosnącej harmonizacji ustaw, regulacji i przepisów w dziedzinie projektowania. Początkowo Unia Europejska formułuje ogólne cele bezpieczeństwa za pośrednictwem dyrektyw. Te cele wymagają precyzyjnego uszczegółowienia. Konkretna regulacja realizowana jest za pośrednictwem norm.

Dyrektywy UE nie wchodzą w życie, dopóki kraje należące do UE nie włączą ich do prawa krajowego. W każdym kraju UE ustawa lub przepis powołuje się na odpowiednią dyrektywę UE, i to daje jej status prawa krajowego.

Spełniona norma, spełnione wymaganie – normy zharmonizowane

Same normy nie mają bezpośredniego znaczenia prawnego dopóki nie zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zanim nie zostaną przywołane w krajowych ustawach i przepisach. Publikacja tych norm zharmonizowanych inicjuje „domniemanie zgodności”. Użytkownicy stosujący taką normę mogą założyć, że działają zgodnie z prawem i dyrektywami. W przypadku reklamacji obowiązek dostarczenia dowodu zostaje zatem odwrócony. Jeśli norma zharmonizowana odnosi się do normy niezharmonizowanej, wówczas ta ostatnia może uzyskać status porównywalny ze statusem harmonizacji.


 

Normy, dyrektywy i ustawy w UE

Przegląd

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl

;