Polska | polski

Kiedy operator/pracodawca staje się producentem?

Kiedy operator/pracodawca staje się producentem?

Zgodnie z dyrektywą maszynową producentem maszyny jest każdy podmiot, którymontuje maszyny lub części maszyn różnego pochodzenia i kieruje je na rynek.

Producentem może być albo sam budowniczy maszyny, albo operator.

Kiedy operator/pracodawca staje się producentem?

Operator staje się producentem, gdy zakupuje maszynę i wprowadza ją na rynek w Unii Europejskiej po raz pierwszy.

W przypadku gdyby operator montował nową instalację złożoną z różnych maszyn, tak że różne podsystemy tworzyłyby nową maszynę, wówczas również stałby się producentem. Stanowi to „znaczącą modyfikację maszyny” i oznacza, że konieczne jest przeprowadzenie pełnej procedury oceny zgodności.

 

Zasady prawne dla „znaczącej zmiany”

W Niemczech włączenie na poziomie krajowym europejskiej dyrektywy maszynowej do niemieckiego prawa, nastąpiło poprzez wprowadzenie rozporządzenia maszynowego (9. ProdSV/Ustawa bezpieczeństwa produktu). Związane jest to z kwestią „znaczących modyfikacji maszyn”.

9 kwietnia 2015 roku Niemieckie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało interpretację tego zagadnienia. Decyzję, czy zmiany w maszynach stanowią istotną zmianę, zgodnie z tym artykułem można sformułować w następujący sposób.

O ile interpretacja ta została przeprowadzona w sposób wyraźny dla Niemiec w odniesieniu do umowy w sprawie bezpieczeństwa produktów, zawarte w niej wymogi dotyczące „znaczących modyfikacji maszyn” w dużej mierze znajdują zastosowanie także do innych krajów Europy.

Schemat decyzyjny: czy wystąpiła znacząca zmiana?

Schemat decyzyjny: czy wystąpiła znacząca zmiana
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl