Polska | polski

Ochrona przed manipulowaniem

Bezpieczne ryglowanie maszyny

W przypadku manipulowania przy zabezpieczeniach powstaje ryzyko wystąpienia poważnych wypadków lub uszkodzeń maszyn, którego konsekwencje prawne i finansowe trudne są do oszacowania. Dowiedz się więcej na temat przyczyn manipulacji i sposobów ich zapobiegania.

Dlaczego instalacje i maszyny są przedmiotem manipulacji?

Manipulowanie przy zabezpieczeniach maszyn nie jest zjawiskiem rzadkim. Najczęściej jego przedmiotem są ruchome osłony i mechaniczne osłony stałe.

Istnieje wiele powodów, dla których operatorzy i użytkownicy manipulują przy maszynach, narażając swoich kolegów na niebezpieczeństwo. Możliwość szybszej pracy, wygoda, presja czasu i wydajności, uboga ergonomia lub uproszczenie trybów pracy są wymieniane jako główne motywy. W rezultacie dochodzi do wypadków – od drobnych obrażeń po wypadki śmiertelne.

 

Konieczne jest usunięcie bodźców zachęcających do manipulacji!

Naszym celem, jako ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa, jest ochrona ludzi, środowiska i  zasobów, co możliwe jest tylko wtedy, gdy maszyny wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem i gdy zabezpieczenia nie są poddawane manipulacji.

 

Jak możemy przeciwdziałać manipulacjom?

Przede wszystkim konieczne jest zidentyfikowanie motywów zachęcających do manipulacji. Jednym z nich jest fakt, że maszyny nie zawsze są przyjazne użytkownikom. Jako przewodnik do obliczenia stopnia motywacji manipulacji służy schemat oceny opublikowany przez IFA (Instytut bezpieczeństwa i higieny pracy zajmujący się ubezpieczeniem od wypadków na mocy prawa obowiązującego w Niemczech), który w sposób systematyczny ukazuje potencjalne słabości, a także możliwości ich usunięcia.

 Konieczne jest usunięcie bodźców zachęcających do manipulacji!

 Konieczne jest usunięcie bodźców zachęcających do manipulacji!

Za konsekwencje manipulacji odpowiadają producenci i operatorzy maszyn.

W szczególności zaleca się opracowanie koncepcji zabezpieczeń na etapie projektowania maszyny. Proces ten obejmuje:

  • Zdefiniowanie wymagań w podręczniku wymagań
  • Jednoczesne opracowanie koncepcji ochrony i funkcji maszyny
  • Zidentyfikowanie motywów manipulacji
  • Zoptymalizowanie koncepcji zabezpieczeń
  • Sprawdzenie skuteczności lub zmniejszenie motywów manipulacji 

Zidentyfikuj wszystkie tryby pracy maszyny w fazie projektowania maszyny i opracuj dla nich odpowiednie koncepcje zabezpieczeń. Na tym wczesnym etapie można przy niewielkim wysiłku wprowadzić żądane zmiany.

Gdy maszyna już pracuje, należy w regularnych odstępach czasowych sporządzać opis sytuacji i analizę przyczyn. Zarówno pracownicy działu sprzedaży, jak i utrzymania ruchu, mogą ocenić, czy istnieją motywy zachęcające do manipulacji lub czy nie zostały już wprowadzone zmiany w zabezpieczeniach.

W przypadku zidentyfikowania manipulacji konieczne jest przede wszystkim określenie jej motywów oraz udoskonalenie koncepcji bezpieczeństwa. Można po prostu zamienić ze sobą zabezpieczenia pełniące tę samą funkcję (np. zamienić drzwi ochronne na kurtynę świetlną). Można również zainstalować sterowniki napędów z wbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa.

Zarówno operator maszyny, jak i jej producent zobowiązani są do uniemożliwienia manipulowania przy urządzeniach. Istnieją lokalne zasady, które regulują zakres obowiązków i odpowiedzialność dla całego cyklu eksploatacji maszyny.

W Europie manipulowanie przy zabezpieczeniach jest wyraźnie zabronione i karalne na mocy prawa. Producent jest odpowiedzialny za proces produkcyjny i za błędy produkcyjne, a także za błędy w szkoleniu; operator natomiast odpowiedzialny jest za zachowanie bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

Z przyjemnością udzielimy Wam niezbędnych rad dotyczących niedopuszczania do manipulowania przy zabezpieczeniach instalacji i maszyn.


Dalsze informacje:

Usługi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa maszyn

Kompendium bezpieczeństwa oferuje wiedzę na temat bezpieczeństwa maszyn.

Kompendium bezpieczeństwa
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl