Polska | polski

Dyrektywa EMC

Gdy wzrasta łączność sieciowa w ramach instalacji oraz użytkowanie urządzeń elektrycznych w otoczeniu maszyny, wówczas coraz większego znaczenia nabiera dyrektywa EMC, która ma na celu określenie emisji elektromagnetycznej urządzeń. Urządzenia elektryczne mogą przerwać działanie innych urządzeń lub instalacji, jednak nie tylko. W przypadku niekontrolowania emisji elektromagnetycznej urządzenia takie mogą stanowić istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i maszyn.

W związku z tym dyrektywa reguluje kompatybilność wszystkich urządzeń włączonych do pracy lub wprowadzonych na rynek.

Dyrektywę EMC można znaleźć na stronie głównej Komisji Europejskiej.

Oficjalny tytuł dyrektywy EMC w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej

Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.

 

Związane normy

EN ISO 13849-1
EN ISO 61326
IEC/TR 62685
EN ISO 61784-3

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o. Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl