Polska | polski

Deklaracja zgodności do celów obowiązkowego oznakowania CE.

Deklaracja zgodności do celów obowiązkowego oznakowania CE.

Znak CE – pochodzący od „Communauté Européenne” (Wspólnoty Europejskiej) – nie stanowi już skrótu, lecz jest symbolem funkcjonującym na swoich własnych prawach. Producent wykorzystuje ten znak do udokumentowania faktu, że uwzględnił wszystkie europejskie dyrektywy rynku wewnętrznego, które są istotne dla jego produktu, i że zastosował wszystkie odpowiednie procedury oceny zgodności. Produkty posiadające oznaczenie CE mogą być importowane i sprzedawane wewnątrz Unii Europejskiej bez uwzględniania krajowych przepisów. Dlatego też oznaczenie CE zwane jest również „paszportem do Europy”.

Zgodność produktu z kilkoma dyrektywami

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie dyrektywy zgodne z nową koncepcją („nowym podejściem” - rozdziałem norm i prawodawstwa) przewidują konieczność umieszczenia na produkcie znaku CE. Jeśli produkt kwalifikuje się do kilku dyrektyw przewidujących oznakowanie CE, wówczas wskazuje ono, że produkt z założenia spełnia warunki tych wszystkich dyrektyw.

 

Zasady prawne

Obowiązek umieszczenia znaku CE rozciąga się na wszystkie produkty należące do zakresu dyrektyw przewidujących takie oznakowanie i przeznaczonych dla jednego rynku. Dlatego też znak CE należy umieszczać na następujących produktach podlegających dyrektywie:

  • Wszystkie nowe produkty, niezależnie od tego, czy zostały wyprodukowane w krajach członkowskich, czy też w krajach trzecich i wprowadzone do obrotu wewnątrz Unii Europejskiej.
  • Produkty używane importowane z krajów trzecich i produkty używane w ramach Unii Europejskiej.
  • Produkty, które zostały poddane istotnym zmianom i podlegają dyrektywom Unii Europejskiej jako produkty nowe.

Dyrektywy mogą wykluczać niektóre produkty z certyfikacji CE. Producent wykorzystuje deklarację zgodności do potwierdzenia, że jego produkt spełnia wymagania odpowiedniej dyrektywy (odpowiednich dyrektyw).

Kompendium bezpieczeństwa

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Przeczytaj rozdział 3.2! Kompendium bezpieczeństwa oferuje wiedzę na temat bezpieczeństwa maszyn.

Kompendium bezpieczeństwa
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl