Polska | polski

Ustawa o BHP

Ustawa o BHP

Każdy pracodawca jest zobowiązany nie tylko do zapewnieniabezpiecznych narzędzi pracy, ale również bezpiecznego miejsca pracy swoim pracownikom. W Niemczech podstawowe warunki dotyczące miejsca pracy określa ustawa o BHP. Wiele innych krajów europejskich dysponuje również krajowymi ustawami dotyczącymi tego samego tematu.

Obowiązki pracodawcy zgodnie z ustawą o BHP

Niemiecka ustawa o BHP mówi o tym, że w każdym miejscu pracy musi zostać przeprowadzona ocena zagrożeń mająca na celu wykrycie ewentualnych usterek. Na jej podstawie należy koniecznie ustalić odpowiednie środki bezpieczeństwa. Stanowi ona również, że pracodawca musi organizować szkolenia pracowników w regularnych odstępach czasowych.

 

Obowiązki pracownika zgodnie z ustawa o BHP

Obowiązkiem pracownika jest natomiast postępowanie zgodnie z określonymi przez pracodawcę instrukcjami BHP. Zagrożenia, ryzyko i związane z bezpieczeństwem usterki należy obowiązkowo zgłaszać pracodawcy.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl