Proszę wybrać na mapie swoje miejsce pobytu, aby uzyskać dostęp do strony internetowej firmy Pilz w wybranym kraju. Jeśli Państwa kraju nie ma na mapie, proszę kliknąć tutaj: Strona globalna

Zamknij
Polska | polski

Producent i pracodawca/operator

Światowy poziom bezpieczeństwa dla instalacji i maszyn

Producenci i operatorzy maszyn podlegają różnym przepisom prawnym, które muszą być uwzględniane oprócz przepisów działających w ich własnym interesie, na przykład dotyczących wydajności maszyny lub instalacji. Są one podsumowane na przykład w dyrektywie maszynowej, a także w innych przepisach.

Przegląd

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o. Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl