Polska | polski

Bezpieczne urządzenia hydrauliczne maszyn

Bezpieczne urządzenia hydrauliczne maszyn

Podczas projektowania układów hydraulicznych maszyn konieczne jest uwzględnienie wszystkich zamierzonych stanów operacyjnych i zastosowań tych układów. Dla określenia zagrożeń konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka zgodnie z normą EN ISO 12100. Tam, gdzie jest to możliwe, należy wykluczyć z systemu wszystkie zidentyfikowane rodzaje ryzyka. Jeśli jest to niemożliwe, należy zapewnić odpowiednie wyposażenia ochronne.

Na przykład:

  • Wszystkie części systemu muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymywały ciśnienia występujące przy maksymalnym ciśnieniu roboczym w systemie lub wszelkich innych podzespołach; w przeciwnym razie należy wdrożyć inne środki zabezpieczające.
  • Zalecanymi zabezpieczeniami przed nadmiernym ciśnieniem są zawory ograniczające ciśnienie, które zmniejszają je we wszystkich podzespołach systemu.
  • Systemy należy projektować, budować i konfigurować w taki sposób, aby zminimalizować skoki i wzrosty ciśnienia. Nagły skok ciśnienia i zwiększony poziom ciśnienia nie mogą stać się przyczyną jakichkolwiek zagrożeń.

Normy dla urządzeń hydraulicznych

Norma Tytuł
EN ISO 4413 Energia płynu hydraulicznego - reguły ogólne i wymagania
dotyczące bezpieczeństwa systemów i ich podzespołów.

 

Kompendium bezpieczeństwa

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Przeczytaj rozdział 8.4! Kompendium bezpieczeństwa oferuje wiedzę na temat bezpieczeństwa maszyn.

Kompendium bezpieczeństwa
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl