Polska | polski

Efektywność urządzeń zabezpieczających dzięki zapewnieniu minimalnych odległości

Odległości bezpieczeństwa

Aby zapewnić wystarczająco szybkie odłączenie potencjalnego zagrożenia, konieczne jest zainstalowanie urządzeń zabezpieczających w odpowiedniej odległości. Są one wykorzystywane do ochrony górnych i dolnych kończyn.

Odległość bezpieczeństwa (S) jest zdefiniowana w normie EN ISO 13855 i  zależy od następujących czynników:

  • t1 = czas reakcji samego zabezpieczenia
  • t2 = t2 = czas reakcji maszyny, to jest wykonania zatrzymania przez maszynę w odpowiedzi na sygnał z zabezpieczenia
  • C = potencjalne zbliżenie się do strefy niebezpiecznej niewykrywane przez zabezpieczenie, na przykład niewykryte sięganie pomiędzy dwiema wiązkami kurtyny świetlnej w zależności od odległości tych wiązek
  • K = przewidywana prędkość zbliżania się ciała ludzkiego lub części ciała ludzkiego. Czynnik ten jest określony w normie EN ISO 13855 jako 1600 mm/s dla prędkości chodzenia i 2000 mm/s dla prędkości ruchu ręki.

Wymagana odległość wynosi zatem S = K* (t1 + t2) + C
 

Odległość bezpieczeństwa dla innych grup populacji

Norma PN-EN ISO 13857 określa bezpieczne odległości zapewniające niedopuszczenie do kontaktu kończyn górnych i dolnych ze strefami niebezpiecznymi. Należy zaznaczyć, że norma ta stwierdza wyraźnie, iż różne dane antropomorficzne (rozmiar, długość kończyn…) mogą być stosowane w odniesieniu do innych populacji lub grup (na przykład w Azji, Skandynawii, czy w odniesieniu do dzieci) i że fakt ten może przyczynić się do wystąpienia innych zagrożeń. W związku z tym stosowanie tej normy może być ograniczone, w szczególności w obszarach publicznych lub w przypadku eksportu do innych krajów.

Norma Tytuł
PN-EN ISO 13857 Bezpieczeństwo maszyn
Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie
kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl