Polska | polski

Wytyczne dotyczące umiejscowienia wyposażenia ochronnego

Wytyczne dotyczące umiejscowienia wyposażenia ochronnego

Efektywność konkretnych typów zabezpieczeń zależy częściowo od właściwego położenia odpowiednich części w stosunku do strefy niebezpiecznej.

Rozważania na temat umiejscowienia wyposażenia ochronnego

  • Typ wykorzystywanych urządzeń
  • Czasy zadziałania użytych zabezpieczeń
  • Czas potrzebny do zapewnienia osiągnięcia przez maszynę bezpiecznego stanu po uruchomieniu zabezpieczenia to czas zatrzymania maszyny
  • Biomechaniczne i antropometryczne dane dotyczące części ciała
  • Ścieżka przemierzana przez część ciała podczas ruchu od elementu wykrywającego lub wykonawczego w kierunku strefy niebezpiecznej
  • Możliwa obecność osoby pomiędzy urządzeniem a strefą niebezpieczną
  • Możliwość niewykrycia dostępu do strefy niebezpiecznej

Prędkość zbliżania części ciała na potrzeby umiejscowienia wyposażenia ochronnego

Norma EN ISO 13855 zasadniczo określa prędkości zbliżania się człowieka. Te prędkości muszą być uwzględniane przy projektowaniu środków bezpieczeństwawyborze odpowiedniej technologii czujników. Określone zostają różne prędkości i rozmiary, w zależności od kierunku i typu zbliżenia. Rozważa się nawet zbliżanie pośrednie.

Problem dotyczący pomiaru całościowego procesu zatrzymania maszyny rozpatrywany jest wraz z pomiarem odległości bezpieczeństwa. Podane są konkretne specyfikacje dotyczące prawidłowego i nieprawidłowego sposobu pomiaru zdolności do zatrzymania.

EN ISO 13855 – norma dotycząca umiejscowienia wyposażenia ochronnego

Norma Tytuł
EN ISO 13855 Bezpieczeństwo maszyn
Prędkość zbliżania części ciała na potrzeby umiejscowienia wyposażenia ochronnego

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl