Polska | polski

Dostęp do maszyn

Dostęp do maszyn

Niemiecka wersja EN 547-1:1996+A1:2008 rozpatruje problem pomiarów ciała ludzkiego w odniesieniu do bezpieczeństwa maszyn. W Części 1 rozpatrywane są zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp całego ciała do wnętrza maszyny.

EN 547-1/-3 – norma dotycząca pomiarów ciała ludzkiego

Norma Tytuł
EN 547-1 Bezpieczeństwo maszyn
Wymiary ciała ludzkiego
EN 547-2  
EN 547-3  
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o. Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl