Polska | polski

Efektywność urządzeń zabezpieczających dzięki zapewnieniu minimalnych odległości

Minimalne odległości

Minimalne odległości pomiędzy strefą niebezpieczną a zabezpieczeniem określone są w celu niedopuszczenia do wystąpienia zagrożenia ludzi. Są one wykorzystywane w celu niedopuszczenia do zmiażdżenia części ciała ludzkiego.

Minimalne odległości określają dwa komponenty:

  • Prędkość chodzenia/ruchu ręki przemnożona przez czas reakcji systemui
  • Dodatkowa wartość, która zależy od wysokości strefy niebezpiecznej i wysokości zabezpieczenia. Ta dodatkowa wartość może wynosić do 1200 mm.

Norma określająca minimalne odległości w przypadku maszyn.

Norma Tytuł
EN 349 Bezpieczeństwo maszyn
Minimalne odległości zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl