Polska | polski

Bezpieczne wyposażenie elektryczne maszyn

Bezpieczne wyposażenie elektryczne maszyn

Jeśli maszyna zasilana jest energią elektryczną, jej projekt, konstrukcja i wyposażenie muszą wyeliminować zagrożenia natury elektrycznej. Najbardziej powszechnym zagrożeniem elektrycznym jest porażenie elektryczne. Prąd elektryczny może w sposób nieodwracalny uszkodzić układ nerwowy i mięśniowy człowieka, a także spowodować obrażenia wywołane wysoką temperaturą. Przeciążenie, wyładowania łukowe lub statyczne mogą stać się również przyczyną pożaru.

Konieczne jest takie wyposażenie maszyn, aby uniemożliwiony był bezpośredni kontakt z przewodami pod napięciem lub częściami przewodzącymi, które zazwyczaj są pod napięciem. Ponadto producent musi również nie dopuścić do zagrożeń związanych z pośrednim kontaktem z ziemią ani częściami przewodzącymi, które mogą pozostawać pod napięciem.

Normy dla urządzeń elektrycznych

Norma Tytuł
EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn -
Część 1: Wymagania ogólne
EN ISO 60947-1/8 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Reguły ogólne
Część 8: Jednostki sterujące do wbudowanych zabezpieczeń termicznych (PTC)
dla maszyn elektrycznych o ruchu obrotowym
BGV A3 Regulacja dotycząca zapobiegania wypadkom - instalacje i wyposażenie elektryczne

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o. Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl