Polska | polski

Regulowane osłony ograniczające dostęp

Regulowane osłony ograniczające dostęp

Regulowane osłony wykorzystywane są wówczas, gdy nie można całkowicie zabronić dostępu do stref niebezpiecznych. Przykładem jest wiertło wiertarki lub ostrze piły tarczowej. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy elementy te muszą być regulowane ręcznie lub automatycznie i musi istnieć możliwość ich regulacji bez stosowania narzędzi..

Osłona musi być łatwa w regulacji, aby nie dopuścić do pozostawienia jej przez obsługującego pracownika w pozycji maksymalnego otwarcia z powodu zbyt złożonego ustawiania. Osłona nie może być łatwa w demontażu.

Norma dla regulowanych osłon ograniczających dostęp

Norma EN 953 (ISO 14120) jest istotna dla opisu wymagań dotyczących osłon w Europie.

Norma Tytuł
EN ISO 14120 Bezpieczeństwo maszyn
Osłony. Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl

;