Polska | polski

Osłony ruchome

Osłony ruchome

Osłony ruchome są w ogólności połączone mechanicznie z ramą maszyny lub z nieruchomą częścią znajdującą się w pobliżu maszyny. Osłona może być zainstalowana na zawiasach lub na szynie. Osłony mogą być otwierane bez stosowania narzędzia i ich działanie jest skuteczne wyłącznie wtedy, gdy są zamknięte.

Urządzenia blokujące jako rozwiązanie bezpieczeństwa

Ruchome osłony mogą być związane z urządzeniem blokującym. Na przykład przy otwartych drzwiach ochronnych urządzenie blokujące zapewnia zatrzymanie niebezpiecznych funkcji maszyny i niedopuszczalne jest jej nieoczekiwane uruchomienie.

 

Normy dla osłon ruchomych

Norma Tytuł
EN 953 + A1

Bezpieczeństwo maszyn
Osłony. Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

Norma EN ISO 14119

Zastępuje normę EN 1088

Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami. Zasady projektowania i selekcji

 

Ochrona przed nieoczekiwanym włączeniem/ponownym włączeniem maszyny

Po wzbudzeniu zabezpieczeń maszyny nie może nastąpić jej ponowne uruchomienie automatycznie. Ponowne uruchomienie możliwe jest tylko poprzez zresetowanie aktywatora na zewnątrz strefy niebezpiecznej, z zachowaniem kontaktu wizualnego.

Jest to istotne na przykład w sytuacjach, gdy przywrócone zostaje zasilanie w energię po przerwie lub gdy napęd zostaje uruchomiony nieoczekiwanie z powodu wadliwego działania układu sterowania.

 

Norma dotycząca ochrony przed nieoczekiwanym włączeniem/ponownym uruchomieniem

Norma Zharmonizowana Tytuł
Norma EN 1037: 2008 identyczna z normą ISO 14118: 2000 Tak

Bezpieczeństwo maszyn
Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl

;