Polska | polski

Osłony ruchome

Osłony ruchome

Osłony ruchome są w ogólności połączone mechanicznie z ramą maszyny lub z nieruchomą częścią znajdującą się w pobliżu maszyny. Osłona może być zainstalowana na zawiasach lub na szynie. Osłony mogą być otwierane bez stosowania narzędzia i ich działanie jest skuteczne wyłącznie wtedy, gdy są zamknięte.

Urządzenia blokujące jako rozwiązanie bezpieczeństwa

Ruchome osłony mogą być związane z urządzeniem blokującym. Na przykład przy otwartych drzwiach ochronnych urządzenie blokujące zapewnia zatrzymanie niebezpiecznych funkcji maszyny i niedopuszczalne jest jej nieoczekiwane uruchomienie.

 

Normy dla osłon ruchomych

Norma Tytuł
EN ISO 14120

Bezpieczeństwo maszyn
Osłony. Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

Norma EN ISO 14119

Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami. Zasady projektowania i selekcji

 

Ochrona przed nieoczekiwanym włączeniem/ponownym włączeniem maszyny

Po wzbudzeniu zabezpieczeń maszyny nie może nastąpić jej ponowne uruchomienie automatycznie. Ponowne uruchomienie możliwe jest tylko poprzez zresetowanie aktywatora na zewnątrz strefy niebezpiecznej, z zachowaniem kontaktu wizualnego.

Jest to istotne na przykład w sytuacjach, gdy przywrócone zostaje zasilanie w energię po przerwie lub gdy napęd zostaje uruchomiony nieoczekiwanie z powodu wadliwego działania układu sterowania.

 

Norma dotycząca ochrony przed nieoczekiwanym włączeniem/ponownym uruchomieniem

Norma Tytuł
Norma EN 1037

Bezpieczeństwo maszyn
Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Przeczytaj rozdział 4.2.2! Kompendium bezpieczeństwa oferuje wiedzę na temat bezpieczeństwa maszyn.

Kompendium bezpieczeństwa
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl