Polska | polski

Naciśnięcie wyłącznika awaryjnego powoduje wstrzymanie niebezpiecznego ruchu

Naciśnięcie wyłącznika awaryjnego powoduje wstrzymanie niebezpiecznego ruchu

Zgodnie z dyrektywą maszynową, zakład i maszyny muszą być wyposażone w wyłączniki awaryjne, aby w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej można było zapobiec lub zminimalizować zagrożenie. W sytuacjach niebezpiecznych, aktywatory wyłączników awaryjnych są obsługiwane ręcznie, wysyłając sygnał do wstrzymania potencjalnie niebezpiecznego ruchu maszyny. W sytuacji wzbudzenia wyłącznika awaryjnego aktywator wyłącznika zostaje zablokowany. Zabezpieczenie to musi utrzymywać się do momentu ręcznego zwolnieniaaktywatora. Nie jest konieczne wyłączenie zasilania całej maszyny.

Normy dla wyłącznika awaryjnego

EN ISO 13850 Bezpieczeństwo maszyn. Wyłącznik awaryjny. Zasady projektowania

Różnica pomiędzy zatrzymaniem maszyny za pomocą wyłącznika awaryjnego a awaryjnym wyłączeniem urządzenia

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o. Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl