Polska | polski

Wybór wyposażenia ochronnego

Wyposażenia ochronnego

Stosowanie wyposażenia ochronnego jest konieczne dla zapewnienia jak największej ochrony operatorów przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony pracujących maszyn. Są to przede wszystkim ogrodzenia lub bariery utrudniające fizyczny dostęp do maszyny. Jednakże czasami nie jest możliwym ani praktycznym wybór osłony stałej. W takim przypadku należy wybrać rozwiązanie technologii sterowania, która w przypadku czyjegokolwiek zbliżenia się do źródła zagrożenia wyłącza część lub całą maszynę lub sprowadza maszynę do stanu bezpiecznego za pomocą innych środków.

Gdyby ten typ ochrony przed zagrożeniem okazał się również nieodpowiedni lub gdyby pomimo zastosowania tych środków potencjalne zagrożenia nadal się utrzymywały, wówczas ostatecznym rozwiązaniem jest zastosowanie technologii bezpieczeństwa. W takim przypadku zagrożenia resztkowe są wskazane w instrukcji obsługi lub umieszczone na samej maszynie.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Przeczytaj rozdział 4! Kompendium bezpieczeństwa oferuje wiedzę na temat bezpieczeństwa maszyn.

Kompendium bezpieczeństwa

Przegląd

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl