Polska | polski

Przegląd podstawowych norm (normy typu A+B)

Podstawa bezpieczeństwa maszyn

Normy typu A+B

Normy są ogólnie przyjętą zasadą postępowania, wyznaczającą obowiązek określonego zachowania się w danej sytuacji, zawartą pomiędzy różnymi grupami interesów (producentami, konsumentami, jednostkami notyfikującymi, organami BHP i rządami). W zależności od miejsca zastosowania maszyny lub produktu mogą obowiązywać różne regulacje prawne, co sprawia, że niezbędne jest stosowanie różnych norm. Prawidłowy wybór ułatwia producentowi maszyn zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi.

Normy podstawowe (normy typu A i B) zawierają podstawowe informacje o projektowaniu, strategii oraz obsłudze maszyn.

Najważniejsze normy /Normy typu A i B:

Projekt bezpieczeństwa  
Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i ograniczenie ryzyka

PN-EN ISO 12100

Wybór wyposażenia ochronnego

 

Osłony stałe i ruchome (osłony zabezpieczające, bariery, pokrywy)

PN-EN ISO 14120

Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami (blokowanie drzwi ochronnych itd.)

PN-EN ISO 14119
Zapobieganie
nieoczekiwanemu włączeniu
PN-EN 1037
Urządzenia ochronne (kurtyny świetlne, urządzenia wykorzystujące wiązki światła, skanery, maty bezpieczeństwa, itd.)

PN-EN ISO 13856-1/-2/-3
PN-EN 61496-1

Urządzenia sterowania oburęcznego PN-EN 574
Regulowane zabezpieczenia ograniczające dostęp. Osłony stałe i ruchome PN-EN ISO 14120
Wyłącznik awaryjny PN-EN ISO 13850
Dodatkowe środki ochronne  
Odległości bezpieczeństwa (ochrona kończyn górnych/dolnych) PN-EN ISO 13857
Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu ciała PN-EN 349
Pomiary ludzkiego ciała, dostęp do maszyn, otwory umożliwiające dostęp, dane antropometryczne EN 547-1/-2/-3
Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania ciała PN-EN ISO 13855
Bezpieczeństwo funkcjonalne i wymagania związane z bezpieczeństwem  
Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem PN-EN ISO 12100, PN-EN ISO 13849-1, PN-EN/IEC 62061
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów pneumatycznych EN ISO 4414
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych PN-EN ISO 4413
Wyposażenie elektryczne PN-EN 60204-1, seria EN 60947-5, DGUV regulacja 3

 

Stosowanie wyposażenia ochronnego jest konieczne z punktu widzenia zapewnienia ochrony operatorom przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony pracujących maszyn. Zadaniem producenta jest wybór odpowiedniego zabezpieczenia. Nie może ono ani zwiększać ryzyka, ani utrudniać pracy operatorowi maszyny. W interesie producenta leży dostarczenie precyzyjnego uzasadnienia każdej decyzji, a nie wyposażenie każdej części będących w ruchu w zabezpieczenia.

Przegląd

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl