Polska | polski

Przegląd podstawowych norm (normy typu A+B)

Podstawa bezpieczeństwa maszyn

Normy typu A+B

Normy są ogólnie przyjętą zasadą postępowania, wyznaczającą obowiązek określonego zachowania się w danej sytuacji, zawartą pomiędzy różnymi grupami interesów (producentami, konsumentami, jednostkami notyfikującymi, organami BHP i rządami). W zależności od miejsca zastosowania maszyny lub produktu mogą obowiązywać różne regulacje prawne, co sprawia, że niezbędne jest stosowanie różnych norm. Prawidłowy wybór ułatwia producentowi maszyn zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi.

Normy podstawowe (normy typu A i B) zawierają podstawowe informacje o projektowaniu, strategii oraz obsłudze maszyn.

Najważniejsze normy ogólne/Normy typu A i B:

Bezpieczne projektowanie  
  Norma EN ISO 12100
Wybór wyposażenia ochronnego  

Osłony stałe (ogrodzenia zabezpieczające, bariery, pokrywy)

EN 953, EN ISO 14119

Osłony ruchome (blokowanie drzwi ochronnych, itd.)

EN 953, EN ISO 14119
Nieoczekiwane (ponowne) włączenie EN 1037
Urządzenia ochronne (kurtyny świetlne, urządzenia wykorzystujące wiązki światła, skanery, maty bezpieczeństwa, itd.) EN 1760-3, EN 61496
Oburęczne aktywatory EN ISO 13855, EN 574
Regulowane osłony ograniczające dostęp EN 953
Wyłącznik awaryjny/wyłączenie awaryjne EN ISO 13850
Efektywność wyposażenia ochronnego  
Odległości bezpieczeństwa (ochrona kończyn górnych/dolnych) EN ISO 13857
Odległości minimalne (ochrona przed zmiażdżeniem części ciała) EN 349
Dostęp do maszyn EN 547-1/-3
Rozmieszczenie wyposażenia ochronnego EN ISO 13855
Projekt bezpieczeństwa  
Mechanika EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN/IEC 62061
Urządzenia pneumatyczne EN ISO 4414
Urządzenia hydrauliczne EN ISO 4413
Wyposażenie elektryczne EN 60204-1, EN 60947-1/-8, BGVA3

 

Stosowanie wyposażenia ochronnego jest konieczne dla zapewnienia jak największej ochrony operatorów przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony pracujących maszyn. Zadaniem producenta jest wybór odpowiedniego zabezpieczenia. Nie może ono ani zwiększać ryzyka, ani utrudniać pracy przy maszynie. W interesie producenta leży dostarczenie precyzyjnego uzasadnienia każdej decyzji, a nie wyposażenie części będących w ruchu w zabezpieczenia.

 

Przegląd

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o. Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl