Polska | polski

Ustawy i normy obowiązujące w Ameryce Południowej

Ameryka Południowa

Norma NR-12 jest najbardziej znaną i najważniejszą dyrektywą dotyczącą bezpieczeństwa maszyn w Ameryce Południowej. W innych krajach Ameryki Południowej istnieją nieznacznie różniące się między sobą ustawy i dyrektywy. Nasi lokalni partnerzy z przyjemnością doradzą Ci we wszystkich sprawach dotyczących bezpieczeństwa maszyn w Twoim kraju.

Ustawy obowiązujące w Brazylii

Krajowe przepisy BHP monitorowane są w Brazylii przez Ministerstwo Pracy. Określa je skonsolidowane prawo pracy (CLT), które weszło w życie z dniem 1 maja 1943 na mocy Dekretu 5452. Skonsolidowane prawo pracy ujednolica odpowiednie przepisy w Brazylii oraz reguluje indywidualne i zbiorowe relacje w przemyśle. Na jego mocy przepisy Normas Regulamentadoras (NR) określają niezbędne procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Są one prawnie wiążące, to znaczy obowiązkowe. W pewnym stopniu przepisy NR są porównywalne z dyrektywami europejskimi, gdyż zawierają specyficzne regulacje ustawowe, które muszą być wdrożone w praktyce. Ich zakres musi być udokumentowany poprzez odnośniki do norm. Ogółem istnieje 36 norm NR odnoszących się do bezpieczeństwa, w tym NR-12, zawierająca konkretne specyfikacje odnoszące się do bezpieczeństwa maszyn.

Brazylia

Normy obowiązujące w Brazylii

Brazylijskie stowarzyszenie Brazilian Associacão Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) jest odpowiedzialne za tworzenie i publikowanie krajowych norm brazylijskich. Normy krajowe (NBR) w większości wywodzą się z istniejących norm ISO i IEC, które często przyjmowane są bez żadnych zmian. Normy EN ISO są również przyjmowane częściowo. Uwzględniając globalizację i wymagania rynkowe, większe przedsiębiorstwa brazylijskie przechodzą na normy ISO/IEC, uprzedzając włączenie ich do ustawodawstwa brazylijskiego przez Stowarzyszenie ABNT. Międzynarodowe normy ISO/IEC są często stosowane w międzynarodowych korporacjach lub w niektórych sektorach przemysłu przetwórczego, takich jak na przykład przetwórstwo ropy naftowej i gazu.

Bezpieczeństwo maszyn w Brazylii - Norma Regulamentadora NR-12

Norma NR-12 jest miejscową dyrektywą bezpieczeństwa maszynowego, której przestrzeganie jest obowiązkowe. Zyskała ona moc prawną w roku 1978, ale dopiero jej 5. wersja opublikowana w grudniu 2010 r. zawierała zdefiniowane szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn. W zasadzie norma NR-12 dostępna jest tylko w brazylijskiej odmianie języka portugalskiego. Istnieje jednak nieoficjalne angielskie tłumaczenie wydania z roku 2010, chociaż powinno być ono wyłącznie stosowane razem z oryginalną wersją językową. Struktura, treść i wymagania bezpieczeństwa normy NR-12 opierają się w zasadzie na Załączniku I do europejskiej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, jednak nie są identyczne. W przeciwieństwie do dyrektywy maszynowej, adresatem normy NR-12 są brazylijscy operatorzy maszyn, a nie ich producenci. Inaczej niż w przypadku dyrektywy maszynowej, normę NR-12 stosuje się do maszyn zarówno nowych, jak i używanych.

Wszyscy pracownicy sektora publicznego i prywatnego, jak również pracownicy zarejestrowani zgodnie z przepisami skonsolidowanego prawa pracy CLT, zobowiązani są do przestrzegania jej zapisów. Norma NR-12 została utworzona przez przedstawicieli brazylijskiego rządu federalnego wraz z przedstawicielami pracodawców i pracowników (związków zawodowych). Jej celem było zagwarantowanie spełniania wymagań bezpieczeństwa nowych i używanych maszyn zgodnie z międzynarodową normą bezpieczeństwa.

Cel normy NR-12

Głównym celem normy NR-12 jest zapewnienie samoistnego bezpieczeństwa nowej generacji maszyn na wszystkich etapach eksploatacji, od transportu poprzez uruchomienie, eksploatację, konserwację i ostateczne usunięcie. Norma NR-12 obejmuje również środki służące do adaptacji istniejących maszyn. Określa ona wymagania dotyczące konserwacji planowanej i prewencyjnej. Istnieją również wymagania dotyczące złomowania starych maszyn w celu uniemożliwienia sprzedaży przestarzałych maszyn niespełniających wymagań bezpieczeństwa. Przepisy wymagają obecnie wyposażenia maszyny w niezbędne środki bezpieczeństwa, przed jej sprzedażą, w sposób spełniający obowiązujące normy bezpieczeństwa. Producenci maszyn muszą znać i wdrażać specjalne wymagania normy NR-12 w celu zapobieżenia ewentualnym problemom. Krytycznym czynnikiem jest dokumentacja techniczna w brazylijskiej odmianie języka portugalskiego.

Biała księga dotycząca normy NR-12

W Brazylii dyrektywa maszynowa NR-12 reguluje sprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. W białej księdze podsumowaliśmy najważniejsze tematy związane z tą dyrektywą.

Pobierz

Więcej informacji na temat normy NR-12 znajdziesz w naszej białej księdze. Pobierz ją i zapisz.

Biała księga dotycząca normy NR-12

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl