Polska | polski

EN 61508: Bezpieczeństwo funkcjonalne układów sterowania

EN 61508: Bezpieczeństwo funkcjonalne układów sterowania

Normę PN-EN 61508Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem” uznaje się za bazową normę dotyczącą bezpieczeństwa funkcjonalnego omawiającą bezpieczeństwo funkcjonalne wszelkich zastosowań układów elektrycznych i elektronicznych, w tym programowalnych, niezależnie od aplikacji. Jest to podstawowa norma dotycząca bezpieczeństwa funkcjonalnego układów sterowania. Warto odnotować, że norma PNEN 61508 nie została zharmonizowana.

Zagadnienia norm serii PN-EN 61508

Cykl bezpiecznej eksploatacji

W pierwszej części normy poddany został analizie cały bezpieczny okres eksploatacji wraz ze szczegółowymi wymaganiami odnoszącymi się do procedury i treści poszczególnych etapów. Część ta ma istotne znaczenie dla budowniczych maszyn i producentów podzespołów związanych z bezpieczeństwem.

Projektowanie systemów elektrycznych

Norma ta skupia się również na projektowaniu układów elektrycznych i związanego z nimi oprogramowania. Prawdopodobnie największe korzyści z zastosowania tej normy uzyskują producenci podzespołów zabezpieczających.

Jednakże dla użytkowników końcowych lub integratorów systemów na potrzeby wyznaczania poziomów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie normy PN-EN 62061 lub PN-EN ISO 13849-1/-2. W normie PN-EN 62061 wymagania wobec takich systemów zostały podzielone na szereg poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL 1-4). W związku z tym urządzenia, czujniki i układy sterowania podlegają klasyfikacji w skali SIL.

Standaryzacja serii norm PN-EN 61508

W skład norm PN-EN 61508 „Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem” wchodzą następujące części:

Część 1: Wprowadzenie do koncepcji bezpieczeństwa funkcjonalnego,
przegląd norm z serii PN-EN 61508
Część 2: Wymagania wobec
elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem
Część 3: Wymagania programowe
Część 4: Definicje i skróty
Część 5: Przykłady metod wyznaczania poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa
Część 6: Wytyczne stosowania Części 2 i Części 3
Część 7: Przegląd technik i sposobów pomiaru

Status prawny normy EN/IEC 61508

Norma EN/IEC 61508 nie znalazła się na liście Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającej standardy przeznaczone do wdrożenia jako dyrektywy europejskie (nie jest zharmonizowana), brak jest zatem domniemania zgodności: w przypadku zastosowania tylko tej normy projektant układu sterowania nie może założyć, że spełnione zostaną obowiązujące wymagania stosownych dyrektyw europejskich. Jednak normy IEC i ISO często powołują się na normę IEC 61508. Można powiedzieć, że w ten sposób w pewnym stopniu pośrednio potwierdzają jej zgodność.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl