Polska | polski

Bezpieczeństwo funkcjonalne układów sterowania

Normę „EN 61508 Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem” uznaje się za bazową normę dotyczącą bezpieczeństwa funkcjonalnego omawiającą bezpieczeństwo funkcjonalne wszelkich aplikacji elektrycznych i elektronicznych, w tym programowalnych. Jest to podstawowa norma bezpieczeństwa funkcjonalnego układów sterowania. Jest ona stosowana do określania wymagań systemów bezpieczeństwa maszyn. Warto odnotować, że norma EN 61508 nie została zharmonizowana.

Treść normy EN/IEC 61508

Cykl bezpiecznej eksploatacji

W pierwszej części normy poddany został analizie cały bezpieczny okres eksploatacji wraz ze szczegółowymi wymaganiami odnoszącymi się do procedury i treści poszczególnych etapów. Część ta ma istotne znaczenie dla budowniczych maszyn i producentów podzespołów związanych z bezpieczeństwem.

Projektowanie systemów elektrycznych

Norma ta skupia się również na projektowaniu układów elektrycznych i związanego z nimi oprogramowania. Prawdopodobnie największe korzyści z tej normy uzyskują producenci podzespołów bezpieczeństwa.

Jednakże dla użytkowników końcowych lub integratorów systemów na potrzeby wyznaczania poziomów bezpieczeństwa zaleca się, zamiast stosowania normy EN 61508 normy, wykorzystywanie normy EN 62061 lub EN ISO 13849-1, gdyż są one o wiele mniej złożone. W normie tej, dotyczącej bezpieczeństwa funkcjonalnego (EN 62061), wymagania wobec systemów zostały podzielone na szereg poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL 1-4) . W związku z tym urządzenia, czujniki i układy sterowania podlegają klasyfikacji w skali SIL.

Standaryzacja normy EN 61508

W skład normy „EN 61508 Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem” wchodzą następujące części:

Część 1: Wprowadzenie do koncepcji bezpieczeństwa funkcjonalnego,
          przegląd norm z serii IEC 61508
Część 2: Wymagania wobec
          elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem
Część 3: Wymagania programowe
Część 4: Definicje i skróty
Część 5: Przykłady metod wyznaczania poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa
Część 6: Wytyczne stosowania Części 2 i Części 3
Część 7: Przegląd technik i sposobów

Status prawny normy EN/IEC 61508

Norma EN/IEC 61508 nie znalazła się na liście Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającej standardy przeznaczone do wdrożenia jako dyrektywy europejskie (nie jest zharmonizowana), brak jest zatem domniemania zgodności: w przypadku zastosowania tylko tej normy projektant układu sterowania nie może założyć, że spełnione zostaną obowiązujące wymagania stosownych dyrektyw europejskich. Jednak normy IEC i ISO często powołują się na normę IEC 61508. Można powiedzieć, że w ten sposób w pewnym stopniu pośrednio potwierdzają jej zgodność.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o. Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl