Polska | polski

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo w sytuacjach niebezpiecznych dzięki zatrzymaniu awaryjnemu

Przyczyny zagrożeń i zastosowane środki techniczne, których celem jest ich uniknięcie mogą być zróżnicowane. W tym celu określa się różne typy bezpieczeństwa, na przykład w zależności od przyczyny potencjalnego zagrożenia.

Termin „bezpieczeństwo funkcjonalne” stosowany jest wówczas, gdy bezpieczeństwo zależy od prawidłowego funkcjonowania systemu elektrycznego (E), elektronicznego (E) oraz programowalnego systemu elektronicznego (PE) (nazywanego w skrócie: systemem E/E/PE).

Ocena bezpieczeństwa odgrywa kluczową rolę w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego. Kroki, jakie muszą być uwzględnione w procesie oceny ryzyka związanego z eksploatacją maszyn, oraz sposób, w jaki można oceniać i weryfikować funkcje bezpieczeństwa, zostały zaczerpnięte z norm EN ISO 12100, 13849-1/-2 i EN 62061. Wymagania nienaruszalności bezpieczeństwa (PL, SIL) wyznaczane są na podstawie oszacowanego ryzyka.

Nowa koncepcja dotycząca odporności na awarie w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn opracowana w ZVEI we współpracy z firmą Pilz

Grupa robocza w ramach ZVEI (Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego), we współpracy z firmą Pilz i IFA (Instytutem BHP), opracowała oficjalny raport, który opisuje podstawowe cechy urządzeń i systemów odpornych na awarię w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn i urządzeń. Raport jest dostępny do bezpłatnego pobrania.

Pobierz

Raport przeznaczony jest głównie dla projektantów maszyn i integratorów systemów, którzy opracowują i wdrażają funkcje oraz podsystemy bezpieczeństwa w układach sterowania maszyn. Informacje te mogą również znaleźć zastosowanie w projektowaniu urządzeń i systemów związanych z bezpieczeństwem do rozwoju produktu. Procedura oraz wymagania, które należy spełnić, zostały opublikowane przez ZVEI w oficjalnym raporcie.

Czym jest system odporny na awarię?

Systemy odporne na awarię mogą umożliwiać kontynuację pracy, nawet jeśli wykryto w nich potencjalnie niebezpieczną awarię. System odporny na awarię nie tylko wykrywa awarię, ale także dokonuje jej oceny. Dzięki temu można określić, czy wykryta awaria może być zignorowana, czy też nie. W drugim z przypadków niezbędne jest natychmiastowe zatrzymanie (wyłączenie) systemu.

Ocena awarii tego typu nie jest dziś standardowo realizowana w „klasycznych systemach automatyki przemysłowej”. Jednak odporność urządzenia na awarie nie jest możliwa bez uprzedniej oceny. Jest oczywiste, że podejmowanie decyzji o rodzaju reakcji na awarię jest możliwe wyłącznie w urządzeniach albo systemach o odpowiedniej konstrukcji. Projektant – a także użytkownik urządzenia lub systemu odpornego na awarię – musi również określić długość okresu Δtdeg, w którym praca ma być kontynuowana (w stanie awaryjnym). W razie potrzeby należy określić i opisać dodatkowe środki zmniejszające ryzyko, tak aby były dostępne dla użytkownika.

 

 

 

 

Nowa koncepcja dotycząca odporności maszyn na awarie opracowana w ZVEI

Przegląd

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl