Polska | polski

Przegląd norm odnoszących się do poszczególnych typów maszyn (normy typu C)

Normy dotyczące poszczególnych typów maszyn

Przegląd norm odnoszących się do poszczególnych typów maszyn (normy typu C)

Normy typu C są normami dotyczącymi produktów; zawierają one szczegółowe wymagania w odniesieniu do konkretnej maszyny z powołaniem się na normy B. Instytucjami odpowiedzialnymi za stworzenie projektu tych norm są: CEN dla norm europejskich i CENELEC dla regulacji elektrycznych.

Najważniejsze normy typu C

Prasy  
Prasy hydrauliczne PN-EN 693
Prasy mechaniczne PN-EN 692
Prasy krawędziowe PN-EN 12622
Prasy pneumatyczne PN-EN 13736
Maszyny do tworzyw sztucznych i gumy PN-EN 289
Roboty przemysłowe   
Część 1 Roboty Część 2 Systemy robotów i ich integracja PN-EN ISO 10218-1/2
Roboty współpracujące ISO TS 15066
Centra obróbcze PN-EN 12417
Maszyny dziewiarskie PN-EN ISO 11111-1 do -7
Maszyny do obróbki drewna PN-EN 940, PN-EN 1218-1 do -5, PN-EN 848-1 do -3
Maszyny do obróbki laserowej PN-EN ISO 11553-1 do -3
Maszyny pakujące PN-EN 415-1 do -10
Maszyny do obróbki laserowej PN-EN ISO 11553-1 do -3
Maszyny papiernicze PN-EN 1010-1 do -4
Maszyny do formowania termicznego  PN-EN 422, PN-EN 12409
Tokarki PN-EN ISO 23125
Jednostki do odlewania ciśnieniowego metali PN-EN 869
Urządzenia transportu ciągłego (przenośniki) PN-EN 619
Bramy zasilane elektrycznie PN-EN 12453
Pojazdy sterowane automatycznie (AGV) PN-EN ISO 3691-1 do -5

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl