Polska | polski

Znak CE

Jakie normy mają zastosowanie przy realizowaniu robót konserwacyjnych z wykorzystaniem instrukcji napraw?

W przypadku takich robót w Dzienniku Urzędowym wyszczególniona jest norma EN 365. Formułuje ona bardzo ogólne stwierdzenia dotyczące następujących tematów:

Sprzęt ochrony indywidualnej chroniący przed upadkiem z wysokości, wymagania ogólne dotyczące obsługi, konserwacji, okresowego badania, napraw, znakowania i pakowania.

Wymagania specjalne dotyczące produktu określone są w odpowiednich normach produktowych.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl