Polska | polski

Znak CE

Czy konieczne jest wymienienie w deklaracji zgodności WE wszystkich obowiązujących norm zharmonizowanych, czy też wystarczające jest samo ich nazwanie?

W deklaracji zgodności WE należy wymienić wdrożone normy zharmonizowane.
Wymienienie normy w deklaracji zgodności stanowi potwierdzenie, że spełnione zostały wszystkie jej wymagania.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl