Polska | polski

Znak CE

Jak podczas przeprowadzania oceny ryzyka odróżnić „lekkie obrażenie” od „poważnego obrażenia”?

Pytanie:

Podczas przeprowadzania oceny ryzyka konieczne jest przypisanie obrażeń do 4 kategorii:
1. Brak obrażeń
2. Lekkie obrażenia
3. Poważne obrażenia
4. Zgon
Punkty 1. i 4. są jasne. Punkty 2. i 3. są niejasne. Na przykład jak zakwalifikować zwykłe złamanie palca lub skomplikowane złamanie kości biodrowej?

Odpowiedź:

Brak jest ustalonych specyfikacji oceny ryzyka/klasyfikacji obrażeń. Zalecamy przyjęcie następującej klasyfikacji:

Lekkie obrażenie: np. lekkie uderzenie, lekkie stłuczenie, stłuczenie lub podobne. Innymi słowy, jest to obrażenie niewymagające interwencji lekarskiej ani zwolnienia lekarskiego.

Poważne obrażenie: np. złamanie kości lub głębokie rozcięcie. Ogólnie rzecz biorąc jest to obrażenie wymagające interwencji lekarskiej i ewentualnie zwolnienia lekarskiego.

Podczas klasyfikowania obrażenia należy zawsze dla potencjalnego zagrożenia wybrać „najgorszy przypadek”.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl