Polska | polski

Znak CE

Jaka informacja/norma musi być wymieniona w deklaracji zgodności: PN-EN ISO 13849-1:2008 lub PN-EN ISO 13849-1:2008/AC:2009?

Nie ma obowiązującej specyfikacji nazywania zastosowanej normy.

Na podstawie doświadczenia praktycznego zalecamy podanie następującej informacji:
PN-EN ISO 13849-1:2008 Bezpieczeństwo maszyn – Części systemu sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 1: Ogólne zasady projektowania (z załącznikiem AC:2009)

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl