Polska | polski

Znak CE

Jeśli maszyna ma dwa pulpity operatorskie, czy muszą być one wzajemnie zblokowane? Maksymalne wymiary maszyny to 3x4 m i ma być ona obsługiwana z obu stron.

Zasadniczo konieczne jest upewnienie się, że nakładanie się poleceń operatorskich nie powoduje powstania niebezpiecznego stanu.

- Wybór trybu pracy.
- Zainicjowanie ruchów maszyny

Najlepszym sposobem niedopuszczenia do takiej sytuacji jest wzajemne zblokowanie. Oznacza to, że w danej chwili tylko jeden aktywny pulpit ma zezwolenie na obsługę. Na obu pulpitach obowiązkowe jest zainstalowanie aktywatorów wyłączników awaryjnych, i muszą one być zawsze aktywne.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl