Polska | polski

Znak CE

Jeśli urządzenie posiada funkcję „bezpiecznego zatrzymania” aż do Kategorii 3, zgodnie z normą PN-EN ISO 954-1, czy można założyć, że jest ono sprawdzonym podzespołem charakteryzującym się MTTFd równym okresowi 50 lat, zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1?

Zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1, nie istnieje bezpośrednia klasyfikacja podzespołów na „podzespoły sprawdzone”. Tym niemniej bezpieczne jest założenie, że w kategoriach bezpieczeństwa podzespoły te można nawet uważać za lepsze niż „sprawdzone”, gdyż Kategoria 3 oferuje większą ochronę przed ewentualnymi błędami niż Kategoria 1.

Wniosek: Założenie, że podzespół jest „sprawdzony”, jest całkowicie zasadne. Jednakże, bez szczegółowej informacji uzyskanej od producenta na podstawie specyfikacji Kategorii 3, jako czas MTTFd można założyć maksymalnie 10 lat.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl