Polska | polski

Znak CE

Istniejąca maszyna posiadająca znak CE ma zostać zmontowana z nową, nieukończoną maszyną. Czy nowa maszyna musi uzyskać nowy znak CE?

Istniejąca maszyna posiadająca znak CE ma zostać rozbudowana/zmontowana z nową, nieukończoną maszyną (urządzenie obsługujące ma być zamocowane do tokarki). Czy nowa, połączona maszyna musi uzyskać nowy znak CE?


W celu wyjaśnienia, czy ma być wydana nowa deklaracja zgodności WE, musimy ustalić, czy maszyna połączona jest zespołem maszyn. W opisanym przykładzie odpowiedź byłaby pozytywna. Znak CE wymagany jest w przypadku budowania zespołu maszyn. W rezultacie konieczne jest utworzenie nowej deklaracji zgodności WE dla opisanego powyżej układu maszyn.

Przede wszystkim przy ocenie zgodności należy wziąć pod uwagę, czy maszyna (w tym przypadku tokarka) została po raz pierwszy udostępniona przed rokiem 1995, czy też po tej dacie. Maszyna udostępniona przed rokiem 1995 musi spełniać jako minimum warunki przepisów bezpieczeństwa w przemyśle. W przypadku maszyn zbudowanych po roku 1995 należy przeprowadzić ocenę zgodności w momencie pierwszego przekazania maszyny do użytku.

 

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl