Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Czy dyrektywa maszynowa obejmuje ograniczenie stwierdzające, że wyłączniki awaryjne mogą nie być zaprojektowane jako przyciski typu grzybkowego?

Punkt 1.2.4.3 wytycznych do Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE zawiera opis „wyłączników awaryjnych”. Wymagania dotyczące wyłączników awaryjnych zdefiniowane są również w normie PN-EN ISO 13850, w punkcie 4.4.

Oba te źródła wykazują, że wyłącznik awaryjny musi być dostosowany do rodzaju zagrożenia i musi być odpowiednio zaprojektowany.
W konsekwencji, wymagania dotyczące realizacji wyłącznika awaryjnego muszą wywodzić się z oceny ryzyka i koncepcji bezpieczeństwa.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl