Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Czy „bezpieczny” sygnał z urządzenia kontrolnego firmy Pilz może być skierowany do sterownika PLC (LOGO) w celu uruchomienia w nim różnych operacji, czy też za sterownikiem PLC musi znajdować się inny punkt stykowy?

Ponieważ PLC (LOGO) jest sterownikiem nieposiadającym właściwości związanych z bezpieczeństwem, zatem można również powiedzieć, że standardowy sterownik PLC „nie jest podzespołem sprawdzonym” – może on nie być dołączony za przekaźnikiem bezpieczeństwa (np. PNOZ). Dla tego typu obwodu bezpieczny sygnał traci swoją niezawodność za sterownikiem PLC.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl