Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Czy jeśli zostanie uaktywniony wyłącznik awaryjny na maszynie, konieczne będzie jego zresetowanie/zatwierdzenie na każdej pojedynczej maszynie?

Pytanie:
W skład maszyny wchodzi kilka pojedynczych maszyn i każda z nich wyposażona jest w oddzielny sterownik. Występuje również sterownik wyższego rzędu. Czy aby ponownie uruchomić instalację, gdy wcześniej został uaktywniony wyłącznik awaryjny, konieczne będzie jego zresetowanie lub czy konieczne będzie zresetowanie aktywnego polecenia wyłącznika awaryjnego z centrum sterowania wyższego poziomu?

Odpowiedź:
Wymagania dotyczące tego pytania wiążą się z Klauzulą 4.1.6 normy PN-EN ISO 13850. W dokumencie tym stwierdza się, że konieczne jest zresetowanie wyłącznika awaryjnego w miejscu, w którym został on uaktywniony. „Nieuaktywnione” wyłączniki awaryjne nie wymagają resetowania.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl