Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Jakie wartości bezpieczeństwa funkcjonalnego można przyjąć do obliczenia funkcji bezpieczeństwa (z wykorzystaniem kalkulatora PAScal) dla czujnika PT100? Czy w ogólnej bazie danych istnieją unormowane wartości, na przykład dla podzespołów pneumatycznych?

Do obliczenia funkcji bezpieczeństwa w kalkulatorze PAScal można przyjąć następujące wartości:

Wartości dla podzespołów technologii automatyzacji wyszczególnione są w Załączniku C normy PN-EN ISO 13849-1. W tabeli C1 wymienione są podzespoły podlegające zużywaniu się. Wartości B10d podane są dla odpowiednich podzespołów, z wyjątkiem podzespołów hydraulicznych.
(Wartość B10d określa ilość cykli wykonanych do momentu, w którym 10% podzespołów pozostaje niezagrożonych.)

Tabele C2-C7 poświęcone są podzespołom elektronicznym. W tym przypadku określona zostaje wartość MTTFd. (Wartość MTTFd jest wartością statystyczną wyznaczaną w trakcie testów wytrzymałościowych lub na podstawie prognozowania niezawodności opartego na prawdopodobieństwie uszkodzenia używanych podzespołów. Jest to jeden z elementów uwzględnianych podczas testowania jakości wykorzystanych podzespołów.)
Jednakże nie są tutaj wyszczególnione czujniki temperatury. Zgodnie z ich opisem, zalecamy oparcie swojego systemu na podzespołach, których zachowanie fizyczne jest takie samo.

Ogólnie obowiązuje następująca reguła: niezbędne jest obliczenie nie tylko PT100, ale również wszelkich innych urządzeń pomiarowych lub wzmacniaczy sygnałów pomiarowych podłączonych do tego czujnika PT100.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl