Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Kiedy konieczne jest sporządzenie/dostarczenie instrukcji obsługi?

Maszyny nie można wprowadzić do obrotu bez towarzyszącej jej instrukcji obsługi. W związku z tym producent (lub upoważniony przez niego przedstawiciel) musi zawsze, przed wprowadzeniem maszyny na rynek, dostarczyć klientowi instrukcję jej obsługi.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl