Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Jak szybko można wykryć niebezpieczeństwo i gdzie znajdują się informacje dotyczące tego zagadnienia?

Nie istnieje żadna unormowana prędkość, którą można uznać za odpowiednią do wykrycia na czas niebezpieczeństwa.

Jednak istnieją wartości graniczne wymienione na przykład w dokumencie VDI 2854, określające niebezpieczne ruchy niezwiązane z punktami ściskania, zmiażdżenia lub rozdarcia, których prędkość powinna być ograniczona do 15 m/min. Tam, gdzie mają miejsce niebezpieczne ruchy związane z punktami ściskania lub rozdarcia, prędkość nie może przekraczać 2 m/min.

Uwaga: Wartości te mogą być określone w inny sposób przez inne normy typu C, zatem muszą być rozpatrywane indywidualnie.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl