Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Jaki poziom bezpieczeństwa należy wdrożyć dla wyłącznika awaryjnego maszyny, jeśli przed wszystkimi zagrożeniami chronią stałe osłony?

Pytanie: W tym szczególnym przypadku mamy maszynę, w której napędy taśmowe mogą spowodować poważne obrażenia. Czy wyłącznik awaryjny powinien wciąż mieć konstrukcję dwukanałową, nawet jeśli punkty niebezpieczne są już chronione przez osłony?

 

Odpowiedź: Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka należy ustalić poziom PLr wyłącznika awaryjnego.
Obowiązujące prawodawstwo określa, że konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka w odniesieniu do każdej maszyny.

Punkty niebezpieczne i wymagane poziomy bezpieczeństwa Plr klasyfikuje się zawsze bez uwzględniania zabezpieczeń.
Oznacza to, że każdy punkt niebezpieczny zostaje poddany ocenie i sklasyfikowany jako niemający zabezpieczeń.

Jeśli poziom bezpieczeństwa PL (Performance level) wyłącznika awaryjnego nie jest wyszczególniony w normie typu C, wówczas musi on zostać zdefiniowany w trakcie przeprowadzania oceny ryzyka.
Zawsze zaleca się klasyfikowanie wyłącznika awaryjnego na podstawie najwyższego możliwego zagrożenia generowanego przez maszynę.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl