Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Jaką siłę mogą wywierać podzespoły, nie powodując poważnego zagrożenia? Gdzie można znaleźć takie dane?

Aktualnie nie istnieją dane, które wskazują wartości progowe stopnia zagrożenia.
Mimo to istnieje kilka wskazówek w normach typu C: Ryzyko ściśnięcia o wartości > 150N jest zaklasyfikowane jako ruch niebezpieczny.

Jednak nawet ta wartość sprawia wrażenie niezbyt dokładnej, jeśli będziemy rozpatrywać na przykład ostre ściśnięcie i punkty rozdarcia.

Zatem absolutnie konieczne jest indywidualne rozpatrywanie każdego niebezpiecznego punktu. Poziom ryzyka jest odzwierciedleniem właściwości punktu niebezpiecznego.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl