Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Co należy uwzględniać, gdy maszyna jest konfigurowana w innym miejscu (w ramach hali produkcyjnej)?

W niektórych sytuacjach przemieszczenie maszyny może spowodować zmianę jej fizycznych warunków granicznych. W tym kontekście mogą występować nowe zagrożenia, które należy wykryć i ocenić. Konieczne jest również uwzględnienie przepisów związanych z bezpieczeństwem w przemyśle.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl