Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Czy można zastąpić przycisk zatrzymania awaryjnego przyciskiem zatrzymania pracy?

Pytanie:
Mamy do czynienia z maszyną w pełni zautomatyzowaną, która zazwyczaj posiada CE. Po obu stronach maszyny znajdują się stanowiska operatorskie i każde z nich wyposażone jest w wyłącznik awaryjny (czerwono-żółty).
Czy możliwe jest zastąpienie ich „przyciskami zatrzymania pracy” (czarno-szarymi), a następnie skierowanie maszyny na rynek jako nieukończonej, bez deklaracji włączenia i instrukcji montażu?

Odpowiedź:
Zgodnie z normą PN-EN ISO 13850, wyłącznik awaryjny musi znajdować się na każdym pulpicie operatorskim. Wyjątek: wymaganie to nie obowiązuje, gdy z oceny ryzyka wynika, że nie ma takiej konieczności.

Zgodnie z dyrektywą maszynową maszyna nieukończona stanowi zespół będący prawie kompletną maszyną, który jednak nie może samodzielnie realizować konkretnej aplikacji.
System napędowy jest maszyną częściowo ukończoną. Maszyna nieukończona jest elementem innej maszyny czy też innej maszyny nieukończonej lub urządzenia, które tworzy maszynę w rozumieniu dyrektywy maszynowej.

Ponieważ rozpatrywana maszyna ma dwa stanowiska operatorskie, zatem najprawdopodobniej nie jest to maszyna nieukończona w rozumieniu DM.
Aby osiągnąć domniemanie zgodności, wymagana jest zgodność ze wszystkimi obowiązującymi normami. W związku z tym prawdopodobnie większy sens ma dostarczanie maszyny jako „maszyny nieukończonej” wraz z deklaracją włączenia i wykorzystywanie instrukcji montażu do zdefiniowania wszystkich warunków, które muszą być wciąż spełnione, aby można było prawidłowo skierować maszynę na rynek, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl