Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Czy dozwolone jest, aby zarówno maszyna, jak i szafa sterownicza w instalacji posiadały znak CE?

Ponieważ szafy sterownicze są często produkowane przez zewnętrzne firmy, są one opatrzone znakiem CE zgodnie z dyrektywą niskonapięciową i dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej. Nadawanie znaku CE maszynie odbywa się zgodnie z dyrektywą maszynową. Dozwolona jest zatem możliwość, aby szafa sterownicza i maszyna posiadały oddzielny znak CE.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl