Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Czy w instalacji mogą być wykorzystywane jednocześnie wyłączniki awaryjne jedno- i dwukanałowe?

Pytanie: Stara instalacja jest wyposażona w przekaźnik obsługujący wyłącznik awaryjny (PNOZ 5 wraz z PZE 5, jednokanałowy) i kilka wyłączników strefowych (PNOZ 5 z PZE 5, jednokanałowy). Obecnie planuje się modernizację części instalacji, w ramach której strefowe wyłączniki awaryjne zostaną zamienione na urządzenia dwukanałowe. Instalator twierdzi, że nie można łączyć obwodów jedno- i dwukanałowych i że wszystko należy zamienić na urządzenia dwukanałowe - czy tak jest rzeczywiście? Niestety, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale wydaje się, że jest to dozwolone dla częściowego wyłączania instalacji (wyłącznik awaryjny).

Odpowiedź: Szczegóły projektu wyłącznika awaryjnego lub strefowego wyłącznika awaryjnego są określone w dokumencie oceny ryzyka instalacji.
Jednakże wyłącznik awaryjny lub strefowy wyłącznik awaryjny zawsze powinny być skonstruowane w taki sposób, aby mogły wyeliminować największe zagrożenie związane z danym wyłącznikiem awaryjnym, zapewniając wystarczające bezpieczeństwo całej instalacji.

Jeśli strefowe wyłączniki awaryjne są typu dwukanałowego to w związku z zagrożeniami występującymi w obszarach instalacji, konieczne jest również dostosowanie dwukanałowego wyłącznika awaryjnego wyższego poziomu w celu uniemożliwienia obniżenia bezpieczeństwa.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl